EnglishAAA

Halasztott pénzügyi teljesítés

Bankunk Befektetési szolgáltatási keretszerződéssel rendelkező ügyfelei részére biztosítja a Halasztott pénzügyi teljesítés szolgáltatását. A Halasztott pénzügyi teljesítés igénybevételének feltétele, hogy az ügyfél aláírja a Bank vonatkozó Kiegészítő megállapodását.

A Halasztott pénzügyi teljesítés lényege, hogy az ügyfél a teljesítés időpontjára az ellenérték kiegyenlítéssel elmarad(hat), a fizetés esedékességétől számítva, a törvény által meghatározott időtartamig.

A Halasztott pénzügyi teljesítés időtartama maximum 15 naptári nap az ügyfél fizetési kötelezettségének esedékességétől számítva. Amennyiben a Bank az ügyfél részére valamely fizetési kötelezettségével kapcsolatosan engedett halasztott pénzügyi teljesítés időtartama alatt az ügyfél további fizetési kötelezettségével kapcsolatosan halasztást enged, annak időtartama az első halasztott pénzügyi teljesítésből még hátralévő időtartamnak felel meg.

A Halasztott pénzügyi teljesítés kizárólag az ügyfél Budapesti Értéktőzsde azonnali piacán kereskedhető értékpapírokra vonatkozó vételi megbízás teljesüléséből eredő fizetési kötelezettséghez kapcsolódhat. Ezen ügylettípusok, a Halasztott pénzügyi teljesítést igénybevevő ügyfelek számára, tőkeáttétellel köthetőek.

A Technikai Daytrade Ügyletekre és Halasztott Pénzügyi Teljesítésre vonatkozó Üzleti Feltételek a Technikai daytrade ügyletekre és a Halasztott pénzügyi teljesítésre vonatkozó, az Üzletszabályzatban meghatározott feltételeket tartalmazó, a bank mindenkori üzleti feltételeit jelenti. A Bank az Üzleti feltételeket minden Banki Munkanapon az üzleti órák kezdetéig teszi közzé.

A Bank az Üzleti feltételeket jogosult egyoldalúan módosítani. A módosítás a Bank által megjelölt időpontban válik hatályossá, azzal, hogy a Bank napközben megváltoztatni kivételes esetben jogosult az Üzleti Feltételeket olyan módon, hogy a módosítás a közzététellel lép hatályba.

A Bszt. vonatkozó rendelkezései értelmében bankunk tájékoztatja ügyfeleit a Halasztott pénzügyi teljesítés konstrukcióval kapcsolatos tudnivalókról, a konstrukcióval kapcsolatos kockázatokról. E tudnivalókat tartalmazza az „Általános Tájékoztató a befektetési lehetőségekről és kockázatokról” elnevezésű dokumentum.

A Bank az ügyfél Halasztott pénzügyi teljesítéssel érintett fizetési kötelezettségei tekintetében, annak eredeti esedékességétől számítva a teljesítésig, a mindenkori Díjjegyzékben meghatározott kamatot, mint díjat számít fel.

Nyugdíj-előtakarékossági számla esetében Halasztott pénzügyi teljesítés igénybevétele nem lehetséges.

További információért, kérjük, hívja a CIB24-et a (+36 1) 4 242 242-es telefonszámon, vagy forduljon bizalommal munkatársainkhoz bankfiókjainkban.